Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Lokalne mreže
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Željko Ilić
Izvođači: dr. sc. Tomaž Beriša ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Definicija lokalne mreže. Protokolna arhitektura i topologije lokalnih mreža. Višestruki pristup mediju u lokalnim mrežama. Upravljanje višestrukim pristupom mediju. Standardi fizičkog sloja lokalnih mreža. Mrežni uređaji u lokalnim mrežama. Međusobno povezivanje lokalnih mreža. Virtualni LAN-ovi. Sigurnost u lokalnim mrežama. Upravljanje lokalnim mrežama. Performanse lokalnih mreža. Povezivanje lokalnih mrežama s privatnim i javnim mrežama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković Element 2004
2. Ethernet Networks G. Held John Wiley & Sons 2002
3. Local Area High Speed Networks S. Feit MTP 2000
4. Ethernet: The Definitive Guide C. S. Spurgeon O Reilly 2000
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Komunikacijske mreže
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu