Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mrežno programiranje
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
Izvođači: Valter Vasić mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Marko Zec ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni koncepti mrežnog i distribuiranog programiranja. TCP i UDP "socket" sučelja. Dizajn klijenata i poslužitelja. Izrada mrežnih aplikacija temeljenih na UDP i TCP protokolu. Dizajn i implementacija aplikacija korištenjem višenitnih programa. Razašiljanje poruka svim računalima i grupi primatelja. SCTP "socket" sučelje. Problemi sigurnosti. Praktični primjeri mrežnih aplikacija u Unix okruženju korištenjem programskog jezika C. Primjeri mrežnog programiranja u Javi i skritpnim jezicima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Unix Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff Addison
Preporučena literatura:
2. Applied Microsoft .NET Framework Programming Jeffrey Richter Microsoft Press 2002
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Komunikacijske mreže
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu