Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo
Izvođači: Željka Lučev ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Tihomir Marjanović ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: U okviru predmeta studenti se upoznaju s postupkom projektiranja elektroničkih uređaja i sustava korištenjem računalnih alata. Okvirni sadržaj: Proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja. Tehnologije izrade tiskanih pločica i površinske montaže komponenata. Tehničko dokumentiranje. Upoznavanje s programom Altium Designer. Izrada električne sheme korištenjem računalnog programa: unos sheme, upravljanje bibliotekama komponenti, provjera ispravnosti i izrada spojne liste. Analiza i simulacija električnih shema. Projektiranje tiskanih pločica: pravila projektiranja, korištenje programskog modula za projektiranje tiskanih veza, mehaničko projektiranje, priprema proizvodne dokumentacije. Preporučeni postupci projektiranja za sklopove i uređaje s posebnim zahtjevima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Electronic instrument design Kim R. Fowler Oxford University Press, ISBN 0 - 19 - 508371 - 7 1996
2. Konstrukcija i proizvodnja elektroničkih uređaja R. Magjarević, M. Cifrek, Z. Stare, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković FER-ZESOI 2004
3. Korištenje programskog paketa Protel98 H. Džapo FER-ZESOI 20
Preporučena literatura:
4. Fabricating Printed Circuit Boards Jon Varteresian Elsevier Science 2002
5. Spice Gordon W. Roberts, Adel S. Sedra Oxford University Press 1996
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu