Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Formalne metode u oblikovanju sustava
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nikola Bogunović
Prof. dr. sc. Bruno Blašković
Izvođači: dr. sc. Alan Jović ( Predavanja )
Opis predmeta: Matematički zasnovani postupci specifikacije, razvoja i verifikacije sklopovskih i programskih sustava s ciljem poboljšanja kvalitete završnog proizvoda uz istovremeno smanjivanje vremena stavljanja proizvoda na tržište. Matematička logika kao temelj specifikacijskih jezika. Dedukcijski sustavi. Oblici formalnih specifikacijskih jezika. Modeli izvedbe sklopovskih i programskih sustava. Specifikacija i verifikacija izračunskih i reaktivnih sustava. Postupci verifikacije dokazivanjem teorema i provjerom modela. Alati za automatiziranu formalnu verifikaciju sustava. Formalno koncepcijsko modeliranje. Primjene u različitim domenama računalnog sklopovskog i programskog inženjerstva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Logic in Computer Science Michael Huth, Mark Ryan Cambridge University Press 2004
Preporučena literatura:
2. Systems and Software Verification B.Berard, M.Bidoit, A.Finkel, F.Laroussinie, A.Petit, L.Petrucci, Ph.Schnoebelen, P.McKenzie Springer-Verlag 2001
3. of Reactive Systems Klaus Schneider Springer-Verlag 2004
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu