Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računala i procesi
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Žagar
Doc. dr. sc. Igor Čavrak
Izvođači: dr. sc. Marin Orlić ( Predavanja )
Opis predmeta: Računalni sustavi za mjerenje i prikupljanje podataka te nadzor i upravljanje procesima. Prilagodba računala procesu i procesa računalu. Mreže osjetila. Sinkroni i asinkroni svijet (događaji). Arhitekture računala prilagođene okolini i radu u stvarnom vremenu. Ugrađena mikroračunala, mrežni mikrokontroleri, programabilni logički kontroleri (PLC). Sveprisutno računarstvo, prožimajuće računarstvo i nova područja primjene. Povezivanje računala i okoline. Norme, protokoli, otvorenost. Programska podrška. Komponentno programiranje i povezivanje u složene sustave. Realizacija mjernih i upravljačkih algoritama u asembleru i višim programskim jezicima. Multimedijska sučelja čovjek-računalo-proces. Prikaz stanja dobivenih iz procesa. Računala u proizvodnji. Sustavi nadzora, upravljanja i prikupljanja podataka (eng. Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA), raspodijeljeni sustavi upravljanja (eng. Distributed Control Systems - DCS).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Arhitektura upravljačkih mikroračunala i njihovo povezivanje s okolinom Žagar, M. Školska knjiga 2002
2. Računala i procesi Smiljanić, G. Školska knjiga 1991
3. Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing Adelstein, F. & altri McGraw-Hill Professional 2004
4. Computer Control of Industrial Processes Bennett and, S.,Linkens, D.A. (Eds.)) IEEE 1081
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu