Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obrambeni sustavi i tehnologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić
Izvođači: Branimir Dropuljić dipl. ing. ( Predavanja )
Ivan Fabek mag.ing.comp. ( Predavanja )
mr. sc. Marko Horvat ( Predavanja )
Bernard Kovač mag.ing.comp. ( Predavanja )
Davor Kukolja ( Predavanja )
dr. sc. Siniša Popović ( Predavanja )
Opis predmeta: U ovom predmetu primjenom principa sistemskog inženjerstva kod studenata se razvijaju znanja i vještine primjene različitih stečenih znanja na razvoj složenih obrambenih aplikacija primjenom najsuvremenijih tehnologija. Predmet je fokusiran na viziju, analitičke alate i analizu posebnih slučajeva. Predmet razvija kod studenata sposobnost da primjene naučene sustavne koncepte, koji uiključuju arehitekturu, podjelu, integraciju i analitičke alate na projektiranje i razvoj složenih obrambenih sustava. U okviru predmeta kod studenata se razvija vještina primjene različitih inženjerskih disciplina koje osiguravaju sistemski pristup kod izgradnje sustava na temeljima stvarnih obrambenih zahtjeva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Modern Navigation, Guidance and Control processing;Ching-fang Lin;1991;Prentice Hall Inc.
2. The Technological Arsenal: Emerging Defense Capabilities;William C. Martel (Editor);2001;Smithsonian Books
3. Defense Reform and Technology;Serge Herzog;1994;Praeger Publishers
4. Systems Effectiveness;Habayeb A.R.:;1987;Pergamon Press
5. Introduction to Mathematical Methods in Defense Analysis;J. S. Prezeminiecki;1990;American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu