Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kompleksna analiza
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Neven Elezović
Prof. dr. sc. Luka Korkut
Izvođači: dr. sc. Tomislav Burić ( Predavanja )
Opis predmeta: Funkcije kompleksne varijable. Analitičke funkcije. Višeznačne funkcije. Pregled elementarnih funkcija. Konformna preslikavanja. Integral funkcija kompleksne varijable. Taylorovi i Laurentovi redovi. Nultočke i singulariteti analitičke funkcije. Teorem o reziduumu i primjene. Inverzna Laplaceova transformacija. Ortogonalni polinomi, funkcija izvodnica i diferencijalna jednadžba. Specijalne funkcije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Funkcije kompleksne varijable N. Elezović FER 2004
2. A First Course in Complex Analysis with Applications D. G. Zill, P. D. Shanahan Jones and Bartlett 2003
3. Complex variables with Applications A. D. Wunsch Addison-Wesley 1994
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu