Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Numerička matematika
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Luka Korkut
Doc. dr. sc. Josipa-Pina Milišić
Izvođači:
Opis predmeta: Greške u numeričkom računanju. Sustavi linearnih jednadžbi. Interpolacija i aproksimacija funkcija. Numerička integracija. Konačne diferencije. Nelinearne jednadžbe. Rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Numerička matematika I.Ivanšić Element 1987
2. Comutational Mathematics B.P.Demidovich, I.A.Maron Mir 1987
3. Computational Mathematics-worked exemples N.V.Kopchenova, I.A.Maron Mir 1975
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu