Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija grafova
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario-Osvin Pavčević
Izvođači:
Opis predmeta: Prikazuju se glavni problemi teorije grafova i usmjerenih grafova, te daju njihova teoretska i algoritamska rješenja. Oni uključuju probleme faktorizacije grafova, problem planarnosti, sparivanja, problem nalaženja maksimalnog toka, usmjerivosti, kao i probleme obojivosti. Dat će se uvod u teoriju slučajnih grafova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Introduction to Graph Theory R. J. Wilson Pearson Education Ltd. 1999
2. Kombinatorna i diskretna matematika D. Veljan Algoritam 2001
3. Modern Graph Theory B. Bollobas Springer 1998
4. A Beginners Guide to Graph Theory W. D. Wallis Birkhäuser 2000
5. Graph Algorithms Sh. Even Pitman 1979
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu