Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Procjene rizika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić
Prof. dr. sc. Zdenko Šimić
Izvođači:
Opis predmeta: Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje rizika. Vrsta kvarova i posljedica. Metode: FMEA, stabla događaja i kvara, Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Ljudska pouzdanost. Statistička podloga, analiza podataka i ekstremni događaji. Analiza neodređenosti i osjetljivosti konačnih rezultata, podataka, pretpostavki i kompletnosti modela te načina proračuna. Važnost i utjecaj neodređenosti rezultata na upravljanje rizikom. Upoznavanje s odabranim modelima, metodama i primjenama. Procjene rizika u planiranju i pogonu tehničkih sustava. Održavanje opreme sustava na osnovi rizika. Vjerojatnosna analiza potreba za rezervnim komponentama. Određivanje cijene rada sustava na osnovi rizika. Vjerojatnosna analiza tranzijentne sigurnosti. Analiza utjecaja na okoliš cjelokupnog radnog ciklusa. Osnove upravljanja rizikom. Rizik, sigurnost i percepcija. Utjecaj percepcije rizika na analizu i upravljanje rizikom. Integralno upravljanje rizikom: višestruki ciljevi, scenariji i ukupne posljedice.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists H.Kumamoto, E.J.Henly IEEE Press Marketing,Piscataway, NJ 08855-1331 1996
2. Risk Modeling Assessment, and Management Y.Y. Haimes Wiley, 1998
3. Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide M. Modarres, M. Kaminskiy, and V. Krivtsov Dekker, New York, N.Y. 1998
4. Risk Assessment of Power Systems Wenyuan Li Wiley 2005
Preporučena literatura:
5. IEEE Gold Book, Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems IEEE Std 493-1997, New York 1998
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu