Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Šah
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Malarić
Izvođači: Iva Bačić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Povijesni pregled razvoja šaha. Pravila igre i kretanja figura. Najčešća otvaranja. Središnjica i završnica. Najznačajniji šahovski mečevi. Svjetski prvaci i hrvatski velemajstori. Pravila igranja u klubu i na turnirima. Pravilno bilježenje mečeva. Šahovske kategorije. Šah na internetu. Igranje protiv računala. Šahovska strategija. Problemski šah.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Skripta s predavanja
Preporučena literatura:
1. Prvi šahovski koraci;Josip Varga;AGM;2001
3. Šah i kako ga lako naučiti igrati ;Vladimir Cvetnić;ALFA;2005
4. Šah u 100 lekcija;Vladimir Cvetnić;ALFA;2002
5. Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z;Jeremy Silman;Siles Press;1998
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu