Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izvori napajanja elektroničkih uređaja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Igor Krois
Izvođači: dr. sc. Tihomir Marjanović ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Studenti se upoznaju s vrstama i karakteristikama izvora napajanja elektroničkih uređaja
snage do 200 W, te njihovom konstrukcijom. Okvirni sadržaj: Izvori energije: gradska mreža,
elektrokemijski izvori, gorive ćelije, sunčane ćelije, ultrakondenzatori, vjetroelektrane.
Karakteristike pojedinog izvora. Izbor optimalnog izvora energije. Učinski poluvodički
elementi: MOSFET, IGBT, diode. Pasivne komponente izvora napajanja. Odvođenje topline.
Sklopovi izvora napajanja. Sklopovi za napajanje mobilnih uređaja. Sklopovi za korekciju
faktora snage. Izvedba tiskanih veza za sklopove napajanja. Elektromagnetska
kompatibilnost. Redundantna napajanja. Norme za izvore napajanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Abraham Pressman, Keith Billings, Taylor Morey (2009). Switching Power Supply Design;;1998;McGraw-Hill, McGraw-Hill
2. F. L. Luo, Hong Ye (2003). Advanced DC/DC Converters, CRC Press
3. T. Williams (2001). EMC for Product Designers, Newnes
4. Gregor Hoogers (2003). Fuel Cell Technology Handbook, CRC Press
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu