Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Oblikovni obrasci u programiranju
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Šegvić
Izvođači: dr. sc. Marko Čupić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Karla Brkić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Proučavaju se opća načela te konkretne metode oblikovanja prilagodljivih i modularnih
programskih podsustava. Uvodi se pojam oblikovnog obrasca kao isprobanog rješenja za
razred čestih problema u pojedinim problemskim domenama. Razmatraju se klasifikacije
obrazaca prema razini apstrakcije, svrsi i području primjene, zajedno s odgovarajućim
predstavnicima. Pretpostavljena su osnovna znanja iz domene objektno orijentiranog
programiranja stečena na uvodnim kolegijima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides (1995). Design Patterns, Addison-Wesley Professional
2. Robert C. Martin (2002). Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices, Prentice Hall
3. John Lakos (1996). Large-Scale C++ Software Design, Addison-Wesley Professional
4. Andrei Alexandrescu (2001). Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied, Addison-Wesley Professional
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Oblikovanje programske potpore
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu