Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Izvođači: dr. sc. Darko Vasić ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Predmet daje pregled temeljnih znanja iz elektroničkih mjernih sustava i elektroničke
instrumentacije. Okvirni sadržaj: Digitalni multimetar i osciloskop. Elektronička mjerenja,
elektronički mjerni lanac, statičke i dinamičke karakteristike, elektromagnetske smetnje,
spajanje u mjerni krug. Senzori. Pojačala. Šum. Izvori referentnog napona.
Analogno-digitalna pretvorba. Prijenos mjernih signala. Primjeri i zadaci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. C. F. Coombs (1994). Electronic instrument handbook, Mc-Graw-Hill
2. A. FP Van Putten (1996). Electronic measurement systems, Taylor&Francis
3. A. Šantić (1993). Elektronička instrumentacija, Školska knjiga
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Elektronika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu