Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustavi za rad u stvarnom vremenu
Kratica: Opterećenje: 40(P) + 0(A) + 5(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković
Izvođači: Doc. dr. sc. Leonardo Jelenković ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Sustavi za rad u stvarnom vremenu postavljaju striktna vremenska ograničenja prema
upravljačkom računalu. Za zadovoljavanje ograničenja potrebno je pažljivo osmisliti i
sklopovlje i programsku potporu. U predmetu se naglasak stavlja na osmišljavanje
programske potpore koja će biti prikladna za uporabu u sustavima za rad u stvarnom
vremenu. S tim ciljem se prikazuju odgovarajuće metode i postupci. Zadovoljavanje
vremenskih ograničenja u još složenijim, višezadaćnim sustavima je znatno složeniji problem
bez opće prihvaćenog rješenja. Problem raspoređivanje zadataka kojim se postižu
zadovoljavanja vremenska ograničenja svih zadataka detaljnije je razrađen. Obzirom da
raspoređivanje zadataka kao i druga svojstva sustava značajno ovise o korištenom
operacijskom sustavu i on je predmet detaljnijeg razmatranja u kontekstu primjene u
sustavima za rad u stvarnom vremenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J.W.S. Liu (2000). Real-Time Systems, Prentice Hall
2. N. Nissanke (1997). Realtime Systems, Prentice Hall
3. C.M. Krishna, K.G. Shin (1997). Real-time Systems, McGraw-Hill
4. A. Burns, A. Wellings (1996). Real-Time Systems and Programming Languages, Addison -Wesley
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu