Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u inženjerskoj praksi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marija Krznarić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je obratiti pozornost na najvažnije dijelove engleske gramatike koji će omogućiti i pomoći studentima u usmenoj i pisanoj komunikaciji unutar tehničke struke kao i u formalnoj i neformalnoj komunikaciji s potencijalnim partnerima i kolegama. Kolegij obuhvaća stručnu terminologiju, prijevode, pisanje sažetaka, molbe za zaposlenje, strukturu i pisanje članaka za konferencije u području elektrotehnike i računarstva kao i osnovne principe pisanja i prezentiranja podataka te usvajanje prezentacijskih vještina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Electricity and Electronics; Marija Krznarić; 2010.
2. Oxford English for Electronics; Eric H. Glendinning & John McEwan; Oxford University Press; 2001.
3. Hrvatsko-engleski rječnik; Željko Bujas; Nakladni zavod Globus; 1999.
4. Englesko-hrvatski rječnik; Željko Bujas; Nakladni zavod Globus; 1999.
5. Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik; Vladimir Muljević; Školska knjiga; 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu