Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Bioinformatika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Mile Šikić
Izvođači: dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo ( Predavanja )
Opis predmeta: Bioinformatika je grana znanosti koja usko povezuje biologiju i računarstvo, a ubrzano se razvijala zadnja dva desetljeća. Pojeftinjenje i sve veća dostupnost tehnologije sekvenciranja rezultirale su stvaranjem velikih skupova bioloških podataka. Veličina i posebnosti tih podataka motivirale su razvoj novih računalnih metoda koje bi omogućile njihovu pohranu, obradu, analizu i prikaz. U ovom predmetu naglasak će biti na računalnom pristupu analizi bioloških slijedova. Bit će izloženi algoritmi i alati za: poravnavanje bioloških slijedova, slaganje genoma i transkriptoma, pronalaženje gena te postupci za rekonstrukciju filogenetskog stabla.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology, D. Gusfield, Cambridge University Press, 1997.
2. An Introduction to Bioinformatics Algorithms, N.C. Jones, P. J. Pevzner, MIT Press, 2004.
3. Computational Genome Analysis, R. C. Deonier, S. Tavaré, M. S. Waterman, Springer, 2005.
4. Understanding Bioinformatics, M. Zvelebil, J. O. Baum, Garland Science, 2008.
5. Bioinformatics and Functional Genomics, 2nd Edition, J. Pevsner, Wiley-Blackwell, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu