Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obrambeni sustavi i tehnologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 6(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić
Izvođači: dr. sc. Siniša Popović ( Predavanja )
Branimir Dropuljić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Marko Horvat ( Laboratorijske vježbe )
Bernard Kovač mag.ing.comp. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Davor Kukolja ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ovaj predmet kod studenata razvija razumijevanje međuovisnosti znanosti i tehnologije, industrije i obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU. Posebno se ističe uloga strateškog planiranja, organizacijskog povezivanja, kao i interdisciplinarne suradnje u razvoju složenih obrambenih sustava. Uspješnost velikih i složenih projekata u obrambenom sektoru u velikoj mjeri ovisi o modelima njihovog financiranja, koji se podrobnije opisuju. Analizira se važnost ljudskih potencijala u upravljanju složenim obrambenim projektima, kao temelj za efikasnu primjenu raznovrsnih inženjerskih znanja i vještina u projektiranju i razvoju složenih obrambenih sustava. Izlažu se projekti interaktivnih simulatora s čovjekom u petlji, za trening i evaluaciju osoblja, kao i simulatori sa sklopovljem u petlji, za testiranje pojedinih dijelova obrambenih sustava tijekom projektiranja i razvoja. Na primjerima razvijenih simulatora, poput simulatora borbenog zrakoplova i simulatora vođenih raketnih sustava, ilustriraju se razni izloženi koncepti organizacijskog i projektnog upravljanja te sustavnog inženjerstva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Modern Navigation, Guidance and Control processing;Ching-fang Lin;1991;Prentice Hall Inc.
2. The Technological Arsenal: Emerging Defense Capabilities;William C. Martel (Editor);2001;Smithsonian Books
3. Defense Reform and Technology;Serge Herzog;1994;Praeger Publishers
4. Systems Effectiveness;Habayeb A.R.:;1987;Pergamon Press
5. Introduction to Mathematical Methods in Defense Analysis;J. S. Prezeminiecki;1990;American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu