Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vještine komuniciranja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Tihana Brkljačić
Izvođači:
Opis predmeta: Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije. Načela uspješne komunikacije, komunikacijske vještine. Aktivno slušanje. Razvijanje strategije efikasnog učenja. Razvoj vještine postavljanja pitanja. Razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja. Pisano komuniciranje, govorno komuniciranje. Specifičnosti komuniciranja s pomoću ICT - e-mail, web, forumi. Priprema prezentacije i prezentiranje. Individualna i grupna komunikacija, komunikacija u timu. Upravljanje interakcijom, uvjeravanje i argumentiranje, vještina pregovaranja. Asertivna komunikacija. Razrješavanje konflikata. Javno govorenje i govorništvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Asking the right questions: A Guide to Critical Thinking (6. ed.) Browne, M.N., Keeley, S.M. Prentice Hall 2001
2. Civility, Manners, Morals and the Etiquette of Democracy Carter, S.l. Basic Books 1998
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu