Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika 1
Kratica: Opterećenje: 75(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Petković
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
Izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović
Doc. dr. sc. Zoran Narančić
Doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Doc. dr. sc. Saša Ilijić
Izvođači: dr. sc. Ana Babić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
dr. sc. Vesna Mikšić Trontl ( Predavanja )
Silvije Domazet dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Danijela Grozdanić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Anja Marunović ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Mario Matijević ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Miro Prpić ( Laboratorijske vježbe )
Robert Slunjski ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Fizikalne metode, veličine i mjere. Kinematika sitnog tijela, pravocrtno, kružno i krivocrtno gibanje. Newtonovi zakoni. Sustav čestica, centar mase, zakon očuvanja količine gibanja. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Statika. Mehanika krutog tijela. Gravitacija. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Relativistička mehanika. Statika tekućina, strujanje idealne i realne tekućine. Toplina i termometrija. Kinetičko-molekularna teorija topline. Termodinamika, kružni procesi, entropija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. D. Horvat : Fizika 1- Mehanika i toplina , Hinus, Zagreb, 2005 .
2. T. Petković: Uvod u znanost o toplini i termodinamici , Element, Zagreb 1997.
3. P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb , 2002.
Preporučena literatura:
4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker J. Wiley: Fundamentals of Physics , New York , 1993.
5. John R. Taylor: Classical Mechanics , University Science Books, Sausalito, 2005.
6. D.E. Rutherford : Classical Mechanics, 3rd edition, Oliver and Boyd, Edinburgh , 1960.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu