Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalna obrada i analiza slike
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sven Lončarić
Izvođači: Doc. dr. sc. Marko Subašić ( Predavanja )
Opis predmeta: Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja iz teorije i primjena digitalne obrade i analize slika. Osnove ljudskog vizualnog sustava. Dvodimenzionalni (2-D) nizovi. Linearni 2-D sustavi. 2-D konvolucija. Otipkavanje i kvantizacija. Transformacije slike. Poboljšanje slike u prostornoj domeni. Operacije na histogramu. Izjednačavanje i modeliranje histograma slike. Homomorfno filtriranje. Median filtar. Poboljšanje slike u frekvencijskoj domeni. Obnavljanje slike. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. Wienerov filtar. Geometrijske transformacije slike. Reprezentacija i obrada slika u boji. Ekstrakcija značajki slike. Analiza glavnih komponenti. Detekcija rubova. Gradijentni i kompas operatori. Detekcija granice objekta. Segmentacija slike. Houghova transformacija. Metode grupiranja. Segmentacija tekstura. Primjene u biomedicini, komunikacijama, robotici i industrijskoj kontroli kvalitete.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lectures Notes in Digital Image Processing S. Lončarić Author 2005
Preporučena literatura:
2. Digital Image Processing R. C. Gonzalez, R. E. Woods Prentice Hall 2002
3. Image Processing, Analysis, and Machine Vision M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle Brooks/Cole 1999
4. Fundamentals of Digital Image Processing A. K. Jain Prentice Hall 1989
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu