Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje rizikom
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin
Izvođači:
Opis predmeta: Identifikacija rizika. Klasifikacija rizika. vjerojatnost događaja, procjena utjecaja. Analiza rizika i metode za analize rizika. Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje rizika kao podloga upravljanju rizikom. Ocjena rizika i upravljanje rizikom. Modeliranje rizika. Utjecaj neizvjesnosti na donošenje odluka. Pojam prihvatljivog rizika i društvene norme. Osiguranje i upravljanje rizikom. Financijske procjene pri odlučivanju. Planiranje projekta i financiranja u uvjetima neizvjesnosti. Upravljanje rizikom bez i pod utjecajem percepcije rizika. Integralno upravljanje rizikom: scenariji i ukupne posljedice. Ocjena rizika i upravljanje rizikom tijekom uvođenja novih tehnologija. Upravljanje rizikom primjenjeno na globalne prirodne resurse. Upravljanje rizikom na nivou poduzeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements;Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker;2004;John Wiley
2. A guide to the project management body of knowledge: PMBOK Guide - 3rd ED.;Project Management Institute, Inc.;2004;Project Management Institute, Inc.
3. What Every Engineer Should Know About Decision Making Under Uncertainty;John X. Wang;2002;Marcel Dekker, Inc
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu