Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredni algoritmi i strukture podataka
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Damir Kalpić
Izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić
Izvođači:
Opis predmeta: Strukture podataka: preskočne liste, samoorganizirajuće liste, rijetko popunjene tablice, uravnotežena stabla (rotacije u stablima, AVL stabla i crveno-crna stabla), višestruka stabla, B stabla, struktura Trie.
Odabrane optimizacijske metode i algoritmi: dinamičko programiranje (problem naprtnjače), genetski algoritmi (bojanje grafova i problem trgovačkog putnika), osnove neuronskih mreža, linearno programiranje i simpleks algoritam. Operacije nad skupovima.
Odabrani algoritmi nad grafovima: obilazak grafa, pretraživanje prvo u dubinu (DFS), pretraživanje prvo u širinu (BFS), najkraći putevi, detekcija ciklusa i povezanost, razapinjajuća stabla, Eulerovi grafovi, Hamiltonovi grafovi (problem trgovačkog putnika), uparivanje u grafovima.
Protok u mrežama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Data Structures and Algorithm Analysis in C;M.A. Weiss;1997;Addison Wesley
Preporučena literatura:
2. Algorithms in C;R. Sedgewick;2004;Addison Wesley
3. Data Structures and Algorithms in C;A. Drozdek;2005;Thomson
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu