Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje projektima
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
Izv. prof. dr. sc. Željka Car
Izvođači:
Opis predmeta: Definicija projekta. Discipline upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet, odgovornosti, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Alati za podršku upravljanju projektima. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK? Guide) PMI PMI 2004
2. Project Management Case Studies H. Kerzner Willey 2004
3. Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme R. K. Wysocki, R. McGary Willey 2004
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu