Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Numerički postupci u elektromagnetizmu
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Štih
Prof. dr. sc. Sead Berberović
Izvođači:
Opis predmeta: Pri razvoju i projektiranju elektromagnetskih naprava potrebno je riješiti probleme zamršenih geometrija i složenih karakteristika materijala. Primjena analitičkih metoda obrađenih u okviru predmeta "Elektromagnetska polja" najčešće ne daje kvantitativno zadovoljavajuće rezultate pa je nužno korištenje numeričkih metoda. Osnovne teme su: Maxwellove jednadžbe, elektromagnetski potencijali, valne jednadžbe, integrali potencijala i polja. Metoda konačnih elemenata, proračuni električnih polja i kapaciteta. Nelinearni problemi, proračuni magnetskih polja i induktiviteta. Kvazistatički problemi, proračun površinskog učinka i potiskivanja struje. Primjena u analizi elektromagnetske kompatibilnosti, modeliranju i analizi električkih naprava. Metoda momenata, proračun niskofrekvencijskog električnog i magnetskog polja, primjena u analizi izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Elektromagnetizam 2;Z. Haznadar, Ž. Štih;1997;Školska knjiga, Zagreb
2. Electromagnetic Fields, Waves and Numerical Methods;Z. Haznadar, Ž. Štih;2000;IOS Press, Amsterdam
3. The Finite Element Method Displayed;G. Dhatt, G. Thouzot;1985;John Wiley & Sons
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu