Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diskretna matematika
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić
Izvođači: Doc. dr. sc. Zrinka Franušić ( Predavanja )
Opis predmeta: Uče se pojmovi, tehnike i algoritmi diskretne matematike, s posebnim naglaskom na one njene dijelove koji uključuju algebru: teoriju brojeva, algebarske strukture i kriptografiju. Svladat će se znanja iz elementarne teorije brojeva, naučiti osnovna strukturalna svojstva grupa, prstena i konačnih polja, te naučiti i analizirati neke glavne kriptosustave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cryptography. Theory and Practice D. R. Stinson CRC Press 2002
2. Diskretna matematika D. Žubrinić Element 2002
3. Course in Number Theory and Cryptography N. Koblitz Springer 1994
4. A Course in Group Theory J. F. Humphreys Oxford Univ. Press 1996
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu