Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fourierova analiza
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u funkcionalnu analizu: normirani i unitarni prostori, prostori funkcija, ortogonalnost, baza, linearni funkcionali i operatori. Opći Fourierovi redovi, ortogonalni sustavi i aproksimacije. Fourierova transformacija. Diskretna i brza Fourierova transformacija. Haarov sustav. Uvod u teoriju valiće. Primjeri i primjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. A First Course in Wavelets with Fourier Analysis A. Boggess, F. J. Narcowich Prentice Hall 2001
2. An introduction to Wavelet Analysis D. F. Walnut Birkhauser 2004
3. Ten Lectures on Wavelets I. Daubechies SIAM 1992
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu