Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvantna računala
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Doc. dr. sc. Saša Ilijić
Izvođači:
Opis predmeta: Razmatraju se kvantnomehanički principi koji se primijenjuju u teoriji kvantnih informacija koje se na nizu razina razlikuju od klasičnih informacija. Studiraju se principi kvantnomehaničkog mjerenja i problemi dekoherencije. Uvodi se pojam kvantne informacije i kodiranja te se razmatraju kvantni računalni algoritmi. Razmatra se formalno-logička i fizikalna realizacija kvantnog računala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Quantum Computation and Quantum Information M. A. Nielsen, I.L. Chuang Cambridge Univ. Press 2000
2. Classical and Quantum Computation A. Yu. Kitaev, A. H. Shen, M. N. Vyalyi American Math. Society 2002
3. Feynman Lectures on Computation R. P. Feynman Addison-Wesley Publ. Comp. 1997
4. Introduction to Quantum Computers G. P. Berman, G. D. Doolen, R. Mainieri, V. I. Tsifrinovich World Scientific 1998
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu