Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 60(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković
Prof. dr. sc. Neven Mijat
Doc. dr. sc. Marko Subašić
Izvođači: dr. sc. Tihomir Marjanović ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Vedrana Baličević mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Branimir Dropuljić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Hrvoje Kalinić ( Laboratorijske vježbe )
Juraj Petrović mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Svrha ovog predmeta je davanje praktičnog znanja o digitalnoj obradi signala, postupcima za analognu obradu signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, mogućnostima realizacije sklopovlja, modeliranju i simulaciji sintetičkih i stvarnih slučajnih procesa, dizajnu i implementaciji optimalnih linearnih sustava, te modeliranju kvantizacijskog šuma. Predmet osigurava stjecanje iskustava temeljeno na individualnom radu, u području koje je obuhvaćeno predmetima Digitalna obrada signala, Analogna i mješovita obrada signala, te Slučajni procesi u sustavima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Digitalna obradba signala - Upute za laboratorijske vježbe D. Petrinović, D. Petrinović, R. Bregović, H. Babić. i B. Jeren FER-ZESOI 2003
2. Design of Analog Filters R. Schaumann, M. E. Van Valkenburg Oxford UP 2001
3. Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits S. Franco McGraw Hill 2002
4. Random Processes in Systems Laboratory D. Seršić, S. Lončarić, T. Petković FER-ZESOI 2005
5. MATLAB User Manual The MathWorks Inc. 2005
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu