Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove programskog jezika Java
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Marko Čupić ( Predavanja )
Opis predmeta: Java kao programski jezik. Java kao strojno neovisna platforma. Razredi i objekti - nasljeđivanje, polimorfizam, enkapsulacija, skrivanje. Java kolekcije - skupovi, liste, stabla, stogovi, redovi, mape. Java Generics. Višedretvenost i višedretvene aplikacije. Problemi sinkronizacije i sinkronizacijski mehanizmi (muteksi, semafori, barijere). Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem: AWT i Swing; uporaba postojećih i razvoj vlastitih komponenti. MVC paradigma. Razvoj tjeran testovima (Test Driven Development). Rad s datotekama i datotečnim sustavom. Rad s podatkovnim slijedovima (streams). Raspodijeljene aplikacije (paket java.net). Uporaba UDP i TCP protokola. HTTP protokol. Razvoj Web aplikacija. Tehnologije Java Servlet i Java Server Pages (JSP). Web formulari. Apache Tomcat. Sigurnost u Web aplikacijama. Dodatne tehnologije: ANT, Hibernate, MySQL. Rad s bazama podataka. Preslikavanje objekata u relacije (O/R mapping).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marko Čupić: "Materijali za Java tečaj", 2007.
2. Kent Beck: "Test-Driven Development, By Example". Addison-Wesley, Boston, 2006.
3. Tutorijali s http://java.sun.com/
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu