Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društveni aspekti računalom posredovane komunikacije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Goran Bubaš
Izvođači:
Opis predmeta: Djelotvorna komunikacija putem Interneta sve je važnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja Interneta u poslovnoj i obrazovnoj komunikaciji u interakciji između pojedinaca, grupa i timova, kao i u masovnoj komunikaciji. Polaznici kolegija stječu potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na online komunikaciji s korisnicima/klijentima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. The Internet - effective online communication Adams, T.L. i Clark, N.E. Wadsworth Publishing 2001
2. Psychology and the Internet:Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications Gackenbach, J. Academic Press 2005
Preporučena literatura:
3. Social consequences of Internet use: Access, involvement, and interaction Katz, J.E., Rice, R.E. MIT Press 2002
4. The Internet in Everyday Life Wellman, B., Haythornthwaite, C. Blackwell Publishing 2002
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu