Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Organizacijska psihologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Tihana Brkljačić
Izvođači:
Opis predmeta: Psihološke osobine zaposlenika. Vođenje, planiranje i organiziranje. Motivacija i motiviranje. Tipični problemi u radnim organizacijama i strategije rješavanja problema. Grupni procesi, komunikacija i timski rad. Pregovaranje i rješavanje konflikata. Strategije odlučivanja. Organizacijske promjene, međukulturalne razlike, organizacijska klima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Odabrane teme iz organizacijske psihologije??D. Miljković, M. Rijavec IEP, Zagreb 2002
2. Organizational Behavior P.Robbins Prentice Hall 2003
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu