Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni je cilj kolegija ovladavanje pravopisnom, morfološkom i sintaktičkom normom hrvatskoga standardnog jezika te razvijanje usmenih i pisanih vještina u okviru inženjerske struke. Zasebna će se pozornost posvetiti osnovnim pravopisnim načelima, sklonidbenom sustavu, sintaktičkim pravilima te osobito jezičnoj i komunikacijskoj kompetenciji u okviru inženjerske struke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Normativnost i višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika; Frančić, A. ;Hudeček, L.; Mihaljević, M.Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada; 2005.
2. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Silić, J; Zagreb : Disput; 2006
3. Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice; Opačić, N ;Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada; 2006
4. Terminološki priručnik; Mihaljević, M ; Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada; 1998
5. Hrvatsko računalno nazivlje; Mihaljević, M ; Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada; 1993
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu