Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove snimanja i obrade glazbe
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je upoznati studente sa snimanjem zvuka u raznim uvjetima te nakon toga s mogućnostima frekvencijske, amplitudne i vremenske obrade radi postizanja kvalitetnog zvučnog zapisa. Svaka od tematskih cjelina se sastoji od teoretskog dijela i laboratorijske ili pokazne vježbe za svaki obrađeni dio gradiva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Master Handbook of Acoustics ;F. Alton Everest, Ken Pohlmann;McGraw-Hill/TAB Electronics;2009
2. Critical Listening Skills for Audio Professionals Book;F. Alton Everest;Artistpro;2006
3. Master Handbook of Acoustics ;F. Alton Everest, Ken Pohlmann;McGraw-Hill/TAB Electronics;2009
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu