Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u nanoznanost
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Vesna Borjanović
Izvođači: dr. sc. Ivana Capan ( Predavanja )
Opis predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima, fenomenima i idejama na kojima se temelji nanoznanost i nanotehnologija. Pregled temeljnih postavki kvantne mehanike koje vode ka razumijevanju materije i njenih svojstava na "nano-skali". Upoznavanje sa osnovnim nanostrukturama, kvantnim točkama, kvantnim jamama i kvantnim žicama, njihovim svojstvima i mogućim primjenama. Osnovno o tehnikama koje se koriste za njihovu proizvodnju, manipulaciju i karakterizaciju. Primjeri nanomaterijala, osnovno o ugljikovim nanocjevčicama, fulerenima, grafenu, te o pametnim materijalima temeljenim na nanostrukturama, kao i mogućnostima njihove primjene u naprednim uređajima nove generacije. Primjeri i primjena nanoznanosti i nanotehnologije u različitim granama znanosti od elektronike, računarstva do biologije i medicine.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Introduction to Nanoscience;S. M. Lindsay;Oxford University Press;2010
2. Nanotechnology;M. Ratner D. Ratner;Prentice Hall ;2003
3. Nanostructured Materials;Carl C. Koch;Noyes Publications;2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu