Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektromehaničke i električne pretvorbe
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Izv. prof. dr. sc. Viktor Šunde
Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić
Izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
Izvođači: Zlatko Hanić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Ivan Mrčela dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Tanja Poljugan dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Goran Rovišan dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Tino Jerčić mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Marinko Kovačić ( Laboratorijske vježbe )
Martina Kutija dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Stjepan Stipetić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Struktura sustava elektromehaničke pretvorbe energije i odnosni temeljni zakoni. Energetski
transformatori. Izvedbe i svojstva. Prazni hod, kratki spoj, opterećenje, paralelni rad.
Specijalni transformatori. Sinkroni strojevi. Pogonske karakteristike, vektorski dijagrami,
pogonske karte. Generatori za male i vjetroelektrane. Uzbudni sustavi. Asinkroni strojevi.
Svojstva i pogonske karakteristike. Sustav elektromotornog pogona. Elektronički učinski
pretvarači, topologije, funkcije, karakteristike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radenko Wolf (1995). Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
2. Stephan J. Chapman (2004). Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill International Edition
3. Zlatko Maljković (2002). Inžinjerski priručnik IP3 - Električni strojevi, Školska knjiga, Zagreb
4. Sergey E. Lyshevski (2000). Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics, CRC Press
5. J. G. Kassakian, M. F. Schlecht, G. C. Verghese (2000). Osnove učinske elektronike, Graphis, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Energijske tehnologije
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu