Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 1
Kratica: Opterećenje: 90(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić
Doc. dr. sc. Tomislav Šikić
Doc. dr. sc. Josipa-Pina Milišić
Doc. dr. sc. Igor Velčić
Izvođači: dr. sc. Marijana Greblički ( Predavanja, Auditorne vježbe )
dr. sc. Lana Horvat Dmitrović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić ( Predavanja )
dr. sc. Domagoj Vlah ( Predavanja )
dr. sc. Ana Žgaljić Keko ( Predavanja )
Dario Bojanjac dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Ivan Krijan mag. math. ( Auditorne vježbe )
Snježana Lubura dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Lenka Vukšić mag. math. ( Auditorne vježbe )
Luka Žunić mag. math. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Realni brojevi i funkcije realne varijable. Limes niza. Limes realne funkcije realne varijable. Derivacija funkcije i primjene. Integralni račun i primjene. Matrični račun, determinante i rješavanje sustava linearnih jednadžbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Elezović (1999). Linearna algebra, Element
2. P. Javor (1999). Matematička analiza 1, Element
3. M. Pašić (2004). Matematička analiza 1, FER-skriptarnica
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu