Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 3E
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vesna Županović
Izvođači: Izv. prof. dr. sc. Luka Korkut ( Predavanja )
Goran Radunović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Domagoj Vlah ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvodi se Fourierova analiza, Laplaceova i Z-transformacija s primjenama. Proučavaju se svi
važni pojmovi vektorske analize, te krivuljni i plošni integral zajedno s Teorem o divergenciji
i Stokesovom formulom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Matematička analiza 2 P. Javor Element 1999
2. Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija I. Ivanšić Liber 1978,
3. Neven Elezović (2010). Fourierov red i integral. Laplaceova transformacija, Element
4. Ilko Brnetić, Vesna Županović (2010). Višestruki integrali, Element
5. Tomislav Burić, Luka Korkut, Mario Krnić, Josipa Pina Milišić, Mervan Pašić (2010). Vektorska analiza, Element
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu