Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Multimedijske tehnologije
Kratica: Opterećenje: 40(P) + 5(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Davor Petrinović
Prof. dr. sc. Sonja Grgić
Doc. dr. sc. Josip Knezović
Izvođači: dr. sc. Jelena Božek Mouthuy ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
dr. sc. Emil Dumić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Daniel Hofman dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Dijana Tralić mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Josip Vuković mag. ing. inf. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Multimedijske tehnologije i sustavi, njihova arhitektura i primjena. Pregled medija i izvora
podataka. Osnove kodiranja i kompresije. Govorni signal, modeliranje i analiza, parametarski
prikaz i kodiranje. Norme kodiranja govora, osnovi sinteze i prepoznavanja. Audio signal.
Psihoakustički model, postupci kodiranja i norme. Osnove ljudskog vizualnog sustava, načela
kompresije slike, norme. Videosignal, nastanak i značajke. Prostorna, vremenska i
subjektivna redundancija. Kompresija video signala i norme. Pohrana, prijenos i obrada
multimedijskih podataka. Sklopovske i programske izvedbe. Integracija multimedijskih
sadržaja, sinkronizacija. Multimedijski sustavi i programski alati.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Z. N. Li, M. S. Drew (2004). Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall
2. R. Steinmetz, K. Nahrstedt (2002). Multimedia Fundamentals, Volume I: Media Coding and Content Processing, Prentice Hall
3. Y. Q. Shi, H. Sun (2008). Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards, CRC Press
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Algoritmi i strukture podataka
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu