Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove nuklearne fizike
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravko Pevec
Izvođači:
Opis predmeta: Vanjska i unutarnja svojstva atomske jezgre (naboj, masa, veličina, spin, električni i magnetski momenti). Modeli jezgre (model kapljice, model ljuski). Procesi raspršenja i nuklearne reakcije (zakoni sačuvanja, udarni presjeci, fisija, fuzija). Nuklearni raspadi i radioaktivnost (zakon radioaktivnog raspada, raspad u nizu, alfa-raspad, beta-raspad, gama-raspad, doze zračenja). Gubici energije zračenja prolazom kroz materiju (nabijena čestica, neutralna čestica, elektromagnetsko zračenje). Detektori zračenja. Akceleratori. Nuklearne sile. Primjena nuklearne fizike (nuklearna energija, energija zvijezda, fizika čvrstog stanja, nuklearna magnetska rezonancija-NMR, datiranje).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kernphysik K. Bethge Springer-Verlag 1996
3. Introductory Nuclear Physics K.S. Krane J. Wiley & Sons 1987
4. Angewandte Kernphysik W.T. Hering Teubner 1999
5. Uvod u nuklearnu fiziku V. Knapp Sveučilište u Zagrebu 1977
Preporučena literatura:
2. Introduction to Nuclear Concepts for Engineers R.M. Mayo American Nuclear Society 1998
6. An Introduction to Nuclear Physics W.N. Cottingham, D.A. Greenwood Cambridge University Press 2001
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu