Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo
Izvođači: dr. sc. Tihomir Marjanović ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmetom se daju praktična znanja o načelima projektiranja složenih industrijskih ugradbenih računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu. Razvoj složenih ugradbenih računalnih sustava: sklopovske i programske arhitekture. Pregled stanja tehnologije. Operacijski sustavi za rad u stvarnom vremenu: višezadaćnost, raspoređivanje zadataka, sinkronizacijski mehanizmi, upravljanje memorijom. Alati za razvoj programske potpore za ugradbene računalne sustave. Izrada složenih aplikacija bez operacijskog sustava u ugradbenim računalnim sustavima s minimalnim sklopovskim resursima: primjer integracije datotečnog sustava i mrežne podrške. FreeRTOS operacijski sustav: arhitektura, upravljanje zadacima, prekidima, resursima i memorijom. Embedded Linux: sklopovski zahtjevi, arhitektura OS-a, jezgra, upravljački programi. Izgradnja jezgre i prilagodba OS-a ciljnom sklopovlju. Izrada upravljačkih programa i korisničkih aplikacija. uCLinux: specifičnosti OS-a, sklopovski zahtjevi, postupak prilagodbe ciljnom sklopovlju. eCos: arhitektura, sklopovski zahtjevi, postupak prilagodbe, izrada upravljačkih programa i korisničkih aplikacija. Praktični primjeri.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design;W. Wolf;2000;Morgan Kaufman
2. Real-Time Concepts for Embedded Systems;Qing Li, Caroline Yao;2003;CMP Books
3. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications;H. Kopetz;1997;Kluger Academic Publishers
4. Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development;R. Grehan et al.;1998;Addison-Wesley
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu