Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Virtualna okruženja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić
Doc. dr. sc. Krešimir Matković
Izvođači: dr. sc. Aleksandra Čereković ( Laboratorijske vježbe )
Nenad Markuš mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Virtualna okruženja su predmeti i prostori koje stvaramo kao modele na računalu, a
oživljavamo ih 3D računalnom grafikom. Primjene sežu u najrazličitija područja kao što su
igre, TV, dizajn, projektiranje, virtualni prototipovi, obuka, simulacije, vizualizacija podataka,
komunikacije, marketing itd. U okviru predmeta detaljnije se predstavljaju se napredne
tehnike virtualnih okruženja: umrežena virtualna okruženja, virtualna okruženja na
pokretnim uređajima, proširena i virtualna stvarnost, specijalni efekti, tehnike ubrzavanja,
simulacija ljudi. Razmatraju se i primjene ovih tehnologija s namjerom da se studente
potakne na razmišljanje o mogućnostima koje one otvaraju. Predmet se naslanja na znanja
stečena u predmetu Osnove virtualnih okruženja, ali predviđa se da motivirani studenti koji
nisu slušali ovaj predmet mogu to nadoknaditi intenzivnijim korištenjem ponuđene
literature.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević; Element Zagreb 2011, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, ISBN 978-953-197-606-0
2. Avatars in Networked Virtual Environments Tolga Capin, Igor S. Pandzic, Nadia Magnenat-Thalmann, Daniel Thalmann John Wiley & Sons 1999,
3. Real-Time Rendering, third edition Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman; A.K.Peters Ltd. 2008
4. MPEG-4 Facial Animation - The standard, implementations and applications Igor S. Pandzic, Robert Forchheimer (editors) John Wiley & Sons 2002,
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu