Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vjerojatnost i statistika
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Neven Elezović
Izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Izv. prof. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović
Izv. prof. dr. sc. Mario Krnić
Doc. dr. sc. Igor Velčić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Burić ( Predavanja )
Izv. prof. dr. sc. Luka Korkut ( Predavanja )
dr. sc. Anamari Nakić ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Maja Resman ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Kristijan Tabak ( Auditorne vježbe )
Azra Tafro dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Vanja Wagner dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvodi se pojam vjerojatnostnog prostora i slučajnih varijabli. Obrađuju se osnovne diskretne
i neprekinute slučajne varijable, te slučajni vektori. Daju se osnove teorije uzoraka, teorije
procjena i statističkih testova. Stohastički procesi. Poissonov i srodni procesi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Elezović (2007). VJEROJATNOST I STATISTIKA, Diskretna vjerojatnost, Element, Zagreb
2. N. Elezović (2007). VJEROJATNOST I STATISTIKA, Slučajne varijable, Element, Zagreb
3. N. Elezović (2007). VJEROJATNOST I STATISTIKA, Matematička statistika, Stohastički procesi, Element, Zagreb
4. Ž. Pauše (1993). Uvod u matematičku statistiku, Šk. knjiga, Zagreb
5. Ž. Pauše (1990). Riješeni primjeri i zadaci iz teorije vjerojatnosti i statistike, Šk. knjiga, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu