Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android
Kratica: Opterećenje: 26(P) + 0(A) + 39(L) + 0(K)
Nositelji: Izv. prof. dr. sc. Mario Kušek
Doc. dr. sc. Krešimir Pripužić
Izvođači:
Opis predmeta: Vještina nudi studentima priliku za stjecanje znanja potrebnih za izradu aplikacija na operacijskom sustavu Android i izradu poslužiteljske usluge koju aplikacije na Androidu mogu koristiti.

U vještini se obrađuju: osnove programskog jezika Java, objektno orijentirano programiranje u Javi, objektno orijentirani dizajn, arhitektura operacijskog sustava Android, izrada grafičkog sučelja, korištenje specifičnog sklopovlja, pristup podacima na Androidu, komunikacija s uslugama na Internetu, izrada web-usluga temeljenih na transferu stanja resursa i njihovo korištenje u Androidu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Thinking in Java (3rd Edition); Bruce Eckel; Prentice Hall PTR; 2002.
2. Android Wireless Application Development; Shane Conder, Lauren Darcey; Addison-Wesley Professional; 2009.
3. Programming Android; Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura; O'Reilly Media; 2011.
4. App Inventor for Android: Build Your Own Apps - No Experience Required!; Jason Tyler; Wiley; 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu