Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Objektno orijentirano programiranje
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek
doc. dr. sc. Krešimir Pripužić
doc. dr. sc. Ivica Botički
doc. dr. sc. Boris Milašinović
Izvođači: dr. sc. Marko Čupić ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvod. Osnovna načela objektno orijentiranog programiranja i oblikovanja. Modeliranje. Ponovna iskoristivost koda. Programski okviri za razvoj programa. Programski jezik Java. Java kao strojno neovisna platforma. Alati za programiranje. Rad iz komandne linije.Konvencije pisanja koda. Reorganizacija programa. Apstrakcija. Enkapsulacija. Klase i objekti. Statički članovi. Modifikatori vidljivosti. Konstruktori. Veze između klasa. Upravljanje memorijom i sakupljači smeća. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Apstraktne klase. Sučelja. Uvod u oblikovne obrasce. Iznimke. Datoteke i tokovi. Kolekcije. Općeniti algoritmi nad kolekcijama. Jednostavni i složeni komparatori. Generici. Višedretvenost i višedretvene aplikacije. Događaji. Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem. Jednostavne i složene grafičke komponente. Razvoj vlastitih grafičkih komponenti. Testiranje programa. Analiza performansi programa. Optimizacija programa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition); Grady Booch; Addison-Wesley; 2007
2. Thinking in Java, 3rd Edition (Free electronic book); Bruce Eckel; Prentice-Hall; 2002
3. Materijali za Java tečaj; Marko Čupić; FER; 2007
4. Test-Driven Development, By Example; Kent Beck; Addison-Wesley; 2006
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Algoritmi i strukture podataka
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu