Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje u Haskellu
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: doc. dr. sc. Jan Šnajder
Izvođači: doc. dr. sc. Jan Šnajder ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ovo je uvodni tečaj programiranja u naprednome, čisto funkcijskome programskom jeziku Haskell. Funkcijski programski jezici omogućuju brz razvoj robusnih i konciznih programa. Njihove su ključne prednosti apstrakcija putem funkcije višega reda te napredan tipski sustav koji jamči sigurnost i ponovnu iskoristivost koda. Na predmetu se temeljito podučavaju osnove programiranja u Haskellu i osnovni koncepti funkcijskog programiranja. Tečaj kreće od jezičnih konstrukata i osnovnih tipova podataka, nastavlja s funkcijama višeg reda i funkcijskim obrascima te završava s ulazno-izlaznih podatkovnim tokovima i monadama. Praktično iskustvo studenti stječu rješavanjem brojnih problemskih zadataka u okviru predavanja i domaćih zadaća. Cilj predmeta nije samo učenje novog programskog jezika, već i upoznavanje s novom programskom paradigmom te radikalno drugačijim i matematički sofisticiranim pristupom programiranju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Progamming in Haskell;Graham Hutton;CUP;2007
2. Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide;Miran Lipovača;No Starch Press;2011
3. Beal World Haskell;Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen;O'Reilly Media;2008
Preporučena literatura:
4. Haskell: The Craft of Functional Programming;Simon Thompson;Addison Wesley;1999.
5. The Haskell School of Expression: Learning Functional Programming through Multimedia;Paul Hudak;CUP;2000
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu