Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obradba informacija
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Sven Lončarić
prof. dr. sc. Damir Seršić
doc. dr. sc. Marko Subašić
Izvođači: Pavle Prentašić mag.ing.comp. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Vrste multimedijskih informacija (audio signali, slike, video). Formati i standardi za pohranu informacija. Digitalna obrada signala. Reprezentacija signala. Linearne transformacije. FIR i IIR filtri. Filtriranje 1D signala. Obrada slike i videa. Filtriranje slike. Poboljšanje i obnavljanje slika i videa. Analiza signala, slika i videa. Segmentacija slike. Prikaz informacija. Osnove kompresije informacija. Zaštita integriteta i autentičnosti informacija. Programski alati za obradu i analizu informacija. Primjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. DSP First: A Multimedia Approach J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder Prentice Hall 1999
2. Digital Image Processing R. C. Gonzalez, R. E. Woods Prentice Hall 2002
3. Fundamentals of Multimedia Z.-N. Li, M. S. Drew Prentice Hall 2003
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Signali i sustavi
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu