Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Laboratorij automatike 2
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Vukić
prof. dr. sc. Ivan Petrović
izv. prof. dr. sc. Mario Vašak
Izvođači: Josip Ćesić univ. bacc. ing ( Laboratorijske vježbe )
Nikola Hure ( Laboratorijske vježbe )
Kruno Lenac ( Laboratorijske vježbe )
Filip Mandić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Ivan Marković ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Nikola Mišković ( Laboratorijske vježbe )
Antonio Starčić mag. ing. inf. ( Laboratorijske vježbe )
Mladen Đalto univ. bacc. ing ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predmet je organiziran u dva bloka laboratorijskih vježbi. U prvome bloku studenti stječu praktična znanja o neparametarskim i parametarskim metodama identifikacije sustava te o metodama estimacije parametara i stanja sustava. Metode koje se predaju u predmetu Teorija estimacije eksperimentalno se provjeravaju na laboratorijskim procesima. U drugome bloku studenti stječu uvid u razne nelinearne efekte u sustavima, analizirajući ih kroz eksperimente na laboratorijskim procesima. U analizi se koriste metode u frekvencijskom i vremenskom području, a u sintezi metode povratne linearizacije, tzv. povratnog koraka i kliznih režima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. MATLAB manuals *** MathWorks 2005
2. Estimation Theory - Instructions for laboratory work Lecturers FER 2008
3. Nonlinear Control Systems - Instructions for laboratory work Lecturers FER 2008
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu