Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
LabVIEW
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Roman Malarić
doc. dr. sc. Juraj Havelka
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Hegeduš ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Marko Jurčević ( Predavanja, Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Petar Mostarac ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: LabVIEW je grafički programski jezik za mjerenje, automatizaciju i vizualizaciju. Koristi se kao razvojni alat za aplikacije u mjeriteljstvu i testiranju, za dohvat podataka (DAQ), analizu i upravljanje instrumentacijom i procesima. U ovom predmetu biti će obrađene napredne tehnike programiranja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. LabView: Advanced Programming Techniques;R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki;CRC Press;2006
2. LabVIEW Digital Signal Processing: and Digital Communications;C. Clark;McGraw Hill;2005
3. LabVIEW Signal Processing;M. L. Chungani,A. R. Samant,M. Cerna;PTR PH;1998
4. Advanced LabVIEW Labs;J. Essick;PTR PH;1999
5. Applications in LabVIEW;L. Sokoloff;Pearson PH;2004
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Programiranje i programsko inženjerstvo
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu