Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Marko Čupić ( Predavanja )
Opis predmeta: U svakodnevnom životu susrećemo različite vrste NP-teških optimizacijskih problema, čijim se približnim rješavanjem omogućava efikasnije i ekonomičnije vođenje raznorodnih procesa. U okviru ove vještine studenti će se upoznati s pojmovima jednokriterijske i višekriterijske optimizacije, s kontinuiranim i kombinatoričkim optimizacijskim problemima te s podskupom algoritama evolucijskog računanja koji će biti iskorišteni za dobivanje zadovoljavajućih rješenja. U okviru vještine obradit će se genetski algoritam, algoritam mravlje kolonije, algoritam roja čestica, imunološki algoritam te algoritam diferencijske evolucije, s primjerima jednokriterijske i višekriterijske optimizacije kontinuiranih i kombinatoričkih problema. Razmotrit će se paralelizacija odabranih algoritama, a primjeri će biti u programskom jeziku Java.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi;Marko Čupić;skripta 2008.
3. Differential Evolution. A Practical Approach to Global Optimization; Kenneth V.Price, Rainer M. Storn, Jouni A. Lampinen; Springer 2005
Preporučena literatura:
2. Genetic Algorithms and Genetic Programming. Modern Concepts and Practical Applications;Michael Affenzeller, Stefan Wagner, Stephan Winkler, Andreas Beham;CRC Press 2009
4. Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms; Kalyanmoy Deb; Wiley 2009
5. Ant Colony Optimization;Marco Dorigo, Thomas Stützle;MIT Press 2004
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu